Ogólnopolska sesja duszpasterzy rolników

środa, 21 lutego 2018 r.

W Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie odbyła się ogólnopolska sesja diecezjalnych moderatorów Duszpasterstwa Rolników oraz ich współpracowników dekanalnych.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z duszpasterstwem rolników

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z duszpasterstwem rolników

Na zaproszenie J. E. biskupa Edwarda Białogłowskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Krajowego Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy przybył minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. W sesji uczestniczyli też: J. E. biskup Jacek Kiciński, biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Sojko, sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników.

Szef resortu rolnictwa zaznaczył na początku swego wystąpienia, jak bardzo ceni spotkania z duszpasterzami rolników, którzy znają problemy wsi, mają dobre rozpoznanie aktualnej sytuacji w gospodarce rolnej. Przypomniał, że od ponad dwóch lat jest konsekwentnie realizowany Program działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wynikający z programu wyborczego jego formacji politycznej. Nigdy przedtem żaden rząd nie przedstawiał zwartego programu polityki rolnej, ani rozliczał się z efektów przed społeczeństwem. O znaczeniu rolnictwa i gospodarki żywnościowej dobitnie świadczy ustalenie strategicznej pozycji tego działu gospodarki polskiej, którego rozwój stał się zadaniem całego rządu.

Obecnie bardzo ważną sprawą – negocjacje wieloletnich ram finansowych Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, chodzi o budżet unijny jak najbardziej korzystny dla rolników i wsi polskiej. Aktywność na forum unijnym skutkuje decyzjami, które pozwalają uruchomić instrumenty wsparcia dla naszych rolników, by stabilizować opłacalność produkcji na poszczególnych rynkach rolnych. Obecnie mamy dobre ceny w produkcji mleka i wołowiny, nastąpiła - okresowa jednak – obniżka cen wieprzowiny.

- Zgodnie z zapisami Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju powinniśmy rozbudować polskie przetwórstwo, z polskim kapitałem – powiedział minister Krzysztof Jurgiel. Dotyczy to m. in. przetwórstwa mięsa. Najpierw powinny powstawać mniejsze zakłady, później większe. W tej dziedzinie można się spodziewać inicjatyw członków spółdzielni rolników. Ustawa o spółdzielniach jest w trakcie procedowania. Zaczyna też funkcjonować z dobrymi skutkami ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji.

Stabilizację ekonomiczną gospodarstw rolnych opartą na opłacalności produkcji rząd łączy z poprawą jakości życia na wsi. Niezwykle ważne i efektywne decyzje to: program 500 plus, podwyższenie minimalnych rent i emerytur dla 350 tys. mieszkańców wsi oraz objęcie bezpłatnym ubezpieczeniem dzieci i młodzieży przebywających w gospodarstwach rolnych. Przełomowe znaczenie będzie miało przyjęcie pod koniec I półrocza br. Paktu dla Obszarów Wiejskich, który określi kierunki i obszary zmian, sposoby finansowania, co w perspektywie czasu doprowadzi do wydatnej poprawy sytuacji ekonomicznej rolnictwa polskiego oraz jakości życia na wsi.

Omawiając priorytety resortu rolnictwa na lata 2018 – 2019 Krzysztof Jurgiel sporo miejsca poświęcił sprawom dotyczącym walki z afrykańskim pomorem świń (ASF). Tematyka ta była również przedmiotem licznych pytań i opinii kierowanych przez duszpasterzy do ministra. Podkreślił on, że zasady bioasekuracji, które obejmą obszar całego kraju, muszą być konsekwentnie realizowane i stanowczo egzekwowany. Tylko wtedy może być powstrzymana epidemia. Hodowcy świń coraz lepiej znają swoje obowiązki. Zapewnił, że państwo dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi na wypłatę rekompensat. Nowe prawo łowieckie umożliwi zapewne lepszą realizację planu redukcji dzików.

Minister Krzysztof Jurgiel zwrócił się z prośbą i apelem do księży uczestniczących w Ogólnopolskiej Sesji w Konstancinie-Jeziornie, aby informowali rolników o zagrożeniach ASF, przekonując do niezbędności podporządkowania się wszystkim zaleceniom w zakresie bioasekuracji.