Kolejny etap prac Rady ds. hodowli koni

poniedziałek, 5 lutego 2018 r.

Z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela oraz sekretarza stanu Zbigniewa Babalskiego obradowała dziś Rada ds. hodowli koni.

Fot. Minister K. Jurgiel oraz sekretarz stanu Z. Babalski podczas spotkania

Fot. Minister K. Jurgiel oraz sekretarz stanu Z. Babalski podczas spotkania

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, prezesi i przedstawiciele Związków Hodowców Koni, Stadnin i Stad Ogierów.

Jak przypomniał jej przewodniczący Rady Zbigniew Babalski:

- Rada ds. hodowli koni została powołana 30 kwietnia 2016 roku zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W jej ramach pracuje 6 zespołów, a dziś omawiamy wstępny Program hodowli koni w Polsce, który przygotowany został przez profesora Mariana Kapronia.

- Celem jest zachowanie genetyki naszych ras koni i zbudowanie spójnego systemu hodowli – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel.

- Będzie pierwszy i jedyny w Polsce dokument określający zasady hodowli koni – dodał szef resortu.

Autor wstępnego programu, profesor Marian Kaproń stwierdził, że – „hodowlę koni powinniśmy uczynić naszą narodową specjalnością”

Omawiany dziś program przedstawia ocenę sytuacji w hodowli koni w Polsce, określa zagrożenia rozwoju kierunków hodowli oraz formułuje zalecenia działań naprawczych. Opracowanie kompleksowej strategii hodowli koni w Polsce, dostosowanej do potrzeb rolnictwa oraz sektora rekreacji i sportu jest też odpowiedzią na postulaty płynące od hodowców koni. Poruszano także szereg zagadnień związanych m.in. z wprowadzeniem zmian w organizacji hodowli koni, określeniem współdziałania i roli hodowli państwowej oraz roli hodowli prywatnej, a także koniecznością obserwowania sytuacji rynku światowego w hodowli koni.

W skład Rady wchodzi 36. przedstawicieli nauki, ekspertów i hodowców. Jej utworzenie podyktowane było potrzebą wsparcia ze strony naukowców i ekspertów procesów racjonalizacji hodowli koni w Polsce oraz skoordynowania działań prowadzących do naprawy funkcjonowania tego obszaru rolnictwa, a w konsekwencji do rozwoju hodowli koni.

Jeszcze w tym roku program powinien zostać przyjęty i wdrożony w życie.