Informacje Prasowe

czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Fot. Logo Krajowej sieci Obszarów Wiejskich

Zmiana formularza umowy z partnerem KSOW na realizację operacji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zmienił się formularz umowy zawieranej z partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na realizację operacji w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014–2020.

czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Fot. Logo europejskiej kampanii i informowania o europejskich produktach rolnych i rolno-spożywczych

Konsultacje programów informacyjnych i promocyjnych

Konsultacje z organizacjami branżowymi, międzybranżowymi i organizacjami producentów projektu założeń Rocznego Programu Prac na 2018 r. w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych skierowanych na rynek wewnętrzny UE i rynek krajów trzecich.

środa, 21 czerwca 2017 r.
Fot. Rzepak

Stanowisko MRiRW w sprawie listu otwartego KZPRiRB

W związku z listem otwartym Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych z dnia 19 czerwca 2017 r. skierowanym do Fundacji Greenpeace Polska dot. zapraw neonikotynoidowych przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

środa, 21 czerwca 2017 r.
Fot. Prosięta

Pomoc dla producentów świń

Do 11 lipca 2017 r. można składać wnioski o pomoc w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce (Dz. U. poz. 1166).

wtorek, 20 czerwca 2017 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel oraz wyróżnieni Agroprzedsiębiorcy

Kolejny finał AgroLigi za nami

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się dziś z laureatami konkursu AgroLiga.

poniedziałek, 19 czerwca 2017 r.
Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania zorganizowanego w MRiRW

Spotkanie z przedstawicielami lokalnych grup działania oraz samorządów województw

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył dziś w spotkaniu z przedstawicielami lokalnych grup działania (LGD), urzędów marszałkowskich, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poświęconym podsumowaniu cyklu warsztatów i szkoleń dla LGD organizowanych przez FAOW na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

środa, 14 czerwca 2017 r.
Fot. Pole

Realizacja płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom do 14 czerwca br. 14,211 mld zł, czyli 97,28 proc. przewidzianej do wypłaty kwoty środków na płatności bezpośrednie za 2016. Wypłacona do 14 czerwca 2017 r. kwota płatności jest o 365 mln zł wyższa od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015.

środa, 14 czerwca 2017 r.
Fot. V posiedzenie Grupy Roboczej ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń

V posiedzenie Grupy Roboczej – ASF

Dziś odbyło się piąte posiedzenie Grupy Roboczej ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

pokaż archiwalne