Biuletyn informacyjny Nr 9/2017 (200)

W numerze:

  • Pomoc po nawałnicach
  • Kredyty preferencyjne

  • Nowa instytucja nie tylko dla rolników

Podpisano do druku:    08.09.2017 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
 ul. Wspólna 30
 00-930 Warszawa
 e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

    

Do pobrania: BIM_ 9_2017.pdf (3,5 MB)