Biuletyn informacyjny Nr 3-4/2017 (196)

W numerze:

  • Płatności bezpośrednie za 2017 r.
  • Nowe mechanizmy wsparcia
  • Wypowiedź Dariusza Golca – p.o. prezesa ARiMR

Podpisano do druku:    13.04.2017 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
 ul. Wspólna 30
 00-930 Warszawa
 e-mail:    rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: 3-4_2017 do zawieszenia _Internet.pdf (2,8 MB)