Biuletyn informacyjny Nr 2/2017 (195)

W numerze:

  • PROW 2014 - 2020 rusza pełną parą
  • Na stół wprost z zagrody
  • Wypowiedź Daniela Obajtka - Prezesa ARiMR

Podpisano do druku:   14.02.2017 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
 ul. Wspólna 30
 00-930 Warszawa
 e-mail:   rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIM 2_2017.pdf (3,4 MB)