Biuletyn informacyjny Nr 11-12/2017 (202)

W numerze:

  • WIEŚ I ROLNICTWO
  • Zaliczki na poczet dopłat wypłacone

  • W handlu zagranicznym kolejny rok na plusie

Podpisano do druku:    28.11.2017 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
 ul. Wspólna 30
 00-930 Warszawa
 e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIM 11-12_17.pdf (10,8 MB)