Biuletyn informacyjny Nr 7-8/2016 (190)

W numerze:

  • Zmiany w PROW 2014-2020
  • Wytwarzane bez GMO
  • Razem po sukces Nabór wniosków o pomoc na Tworzenie grup i organizacji producentów rolnych ruszy po wakacjach

Podpisano do druku:   08.08.2016 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
 ul. Wspólna 30
 00-930 Warszawa
 e-mail:   rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: bium 7-8 wersja ekranowa.pdf (3,3 MB)