Biuletyn informacyjny Nr 6/2016 (189)

W numerze:

  • Pół roku Rządu-Realizacja Programu Działań MRiRW na lata 2015-2019 cz. 2
  • Moim celem jest gruntowna reforma ARiMR
  • Modernizacja gospodarstw rolnych

Podpisano do druku:  23.06.2016 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
 ul. Wspólna 30
 00-930 Warszawa
 e-mail:   rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIM_6_2016_WERSJA_EKRANOWA.pdf (3,5 MB)