Biuletyn informacyjny Nr 11-12/2016 (193)

W numerze:

  • #DobryRokwRolnictwie
  • Obszar I. Wspólna polityka rolna i współpraca międzynarodowa
  • Obszar II. Konkurencyjność rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz bezpieczeństwo żywności

Podpisano do druku:   08.12.2016 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
 ul. Wspólna 30
 00-930 Warszawa
 e-mail:   rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: bim 11-12 wersja ekranowa.pdf (4,1 MB)