Biuletyn informacyjny Nr 10/2016 (192)

W numerze:

  • Ułatwienia w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
  • Płatności bezpośrednie od 2017 r.
  • Nawet 500 tys. zł na rozwój usług rolniczych

Podpisano do druku:   18.10.2016 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
 ul. Wspólna 30
 00-930 Warszawa
 e-mail:   rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: bim 10_2016 wersja ekranowa.pdf (3,7 MB)