Biuletyn informacyjny Nr 7-8/2015 (181)

W numerze:

  • Gotowi do walki z suszą
  • Zmiany na rynku rybnym
  • Kurs na sukces
  • Młody rolnik
  • Stado z dofinansowaniem

Podpisano do druku: 24.07.2015 r.

Łączność z czytelnikami:

Zespół Prasowy MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: bim 7-8_2015.pdf (3,3 MB)