Biuletyn informacyjny Nr 6/2015 (180)

W numerze:

  • Strategia 2020
  • Zmiany w płatnościach bezpośrednich
  • Kredyty preferencyjne na realizację inwestycji
  • Wsparcie dla gminnych inwestycji w OZE

Podpisano do druku: 10.06.2015 r.

Łączność z czytelnikami:

Zespół Prasowy MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIM_6_2015.pdf (3,2 MB)