Biuletyn informacyjny Nr 3/2015 (178)

W numerze:

  • Płatności po nowemu
  • Pomoc publiczna w rolnictwie
  • Udogodnienia w spłacie kredytów
  • Pieniądze dla młodych
  • Ziemia coraz droższa

Podpisano do druku: 16.03.2015 r.

Łączność z czytelnikami:

Zespół Prasowy MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIULETYN 3_2015.pdf (3,1 MB)