Biuletyn informacyjny Nr 11-12/2015 (184)

W numerze:

  • Cele i zadania do realizacji w MRiRW w latach 2015-2019
  • Konsultacje ze związkami i organizacjami rolniczym
  • Zwrot podatku akcyzowego
  • Pomoc dla przetwórców

Podpisano do druku: 11.12.2015 r.

Łączność z czytelnikami:

Zespół Prasowy MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: 11-12_2015 wersja ekranowa.pdf (3,1 MB)