Biuletyn informacyjny Nr 1-2/2015 (177)

W numerze:

  • Dialog z rolnikami
  • Zatwierdzony PROW 2014-2020
  • Rekompensaty dla producentów rolnych
  • Waloryzacja emerytur i rent rolniczych w 2015 r.
  • Pomoc z budżetu państwa

Podpisano do druku: 10.02.2015 r.

Łączność z czytelnikami:

Zespół Prasowy MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIU 1-2 ekran.pdf (2,8 MB)