Biuletyn informacyjny Nr 3-4/2014 (170)

W numerze:

  • Afrykański pomór świń
  • Stada trzody chlewnej w Polsce są wolne od ASF
  • Program rolnośrodowiskowy
  • Nowy PROW, nowe możliwości
  • ARiMR przyjmuje wnioski

Podpisano do druku: 10.04.2014 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIULETYN 3-4_2014.pdf (3,2 MB)