Biuletyn informacyjny Nr 2/2014 (169)

W numerze:

  • PROW na lata 2014-2020
  • 20 lat minęło, a nowe zadania czekają - rozmowa z prezesem ARiMR
  • Są pieniądze dla rolników
  • Dopłaty do materiału siewnego

Podpisano do druku: 28.02.2014 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIM-2-2014.pdf (3,7 MB)