Biuletyn informacyjny Nr 11-12/2014 (176)

W numerze:

  • Szukamy nowych rynków zbytu
  • Projekt budżetu na 2015 r.
  • Imponujące efekty PROW 2007-2013
  • Konferencja z okazji 20-lecia ARiMR
  • Dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe

Podpisano do druku: 08.12.2014 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: 11-12_2014 BIM EKRAN.pdf (3,4 MB)