Biuletyn informacyjny Nr 9/2013 (165)

W numerze:

  • Projekt PROW na lata 2014-2020
  • Pomoc dla poszkodowanych gospodarstw
  • Wzrost cen państwowej ziemi
  • Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne
  • Do ARiMR po unijne pieniądze

Podpisano do druku: 11.09.2013 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIULETYN 9_2013 EKRAN.pdf (4,6 MB)