Biuletyn informacyjny Nr 6/2013 (163)

W numerze:

  • Ochrona wizerunku polskiej żywności
  • PROW 2014-2020
  • Zalesianie gruntów rolnych
  • 3,8 mld złotych dla przetwórstwa

Podpisano do druku: 11.06.2013 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: Biuletyn informacyjny Nr 62013 (163).pdf (4,1 MB)