Biuletyn informacyjny Nr 3/2013 (161)

W numerze:

  • Wsparcie krajowe na 2013 r.
  • Nie tylko dla rybaków
  • Ostrzegamy przed oszustami!
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Wiosna pod znakiem naborów

Podpisano do druku: 21.03.2013 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: biuletyn_3_2013_ekran2.pdf (5,4 MB)