Biuletyn informacyjny Nr 7/2012 (155)

W numerze:

MRiRW

2. Pomoc na odtworzenie produkcji rolnej

6. Unijne logo rolnictwa ekologicznego

7. Podróż medialna przez Kujawy i Pomorze

8. Polska przewodniczy Grupie Wyszehradzkiej - Spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunii i Bułgarii

9. Misja gospodarcza w Bośni i Hercegowinie

9. Seminarium „Polska Żywność w Krajach Muzułmańskich”

10. Targi żywności w Waszyngtonie

11. SIAL Brasil 2012

12. Lokalne Grupy Rybackie na AGROTRAVEL 2012

13. Konkurs „Sposób na sukces”

14. 150 lat nauk rolniczych w Puławach

ARR

16. Rynek cukru - seminarium

ANR

17. Preferencyjne nabywanie gruntów

18. ANR wspiera lokalne społeczności

FAPA

20. Innowacyjność na obszarach wiejskich

ARiMR

22. Polska wieś coraz bogatsza

25. Nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi

27. 1,4 mld zł dla przetwórstwa– to jest coś!

29. Odnowa obiektów architektury sakralnej

32. Udane inwestycje portowe

35. Zakończona wypłata płatności bezpośrednich za 2011 r.

38. ARiMR odpowiada

Podpisano do druku: 27.07.2012 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIULETYN_7_DO_EKRAN.pdf (5,8 MB)