Biuletyn informacyjny Nr 6/2012 (154)

W numerze:

MRiRW

3. Piknik Poznaj Dobrą Żywność

5. „Polska Smakuje” na Euro 2012

6. Agrotravel 2012

8. Szlakiem polskich smaków - Podróż medialna

9. Polska Żywność w Korei

10. Wizyta w Mołdawii

10. Sesja FAO w Baku

11. Zalesianie PROW 2007-2013

12. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów - Ułatwienia dla rolników

14. Dobra kultura rolna - Minimalne normy

15. Pamiętniki agroturystyki

ARR

16. Żywność dla najuboższych - Program 2012

17. Zwycięska koncepcja promocji żywności

ANR

18. Ceny państwowych gruntów w I kwartale 2012 r.

19. Wysokie sankcje odstraszą bezumownych użytkowników

20. Stypendia pomostowe

ARiMR

22. Zasady przyznawania pomocy na zalesianie w 2012 r.

27. Kontrole w ramach płatności obszarowych w 2012 r.

31. Wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw - Zmiany w prawodawstwie

34. Unijne wsparcie dla rybactwa przybrzeżnego

38. ARiMR odpowiada

Podpisano do druku: 25.06.2012 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: Biuletyn_6_internet.pdf (3,1 MB)