Biuletyn informacyjny Nr 4-5/2012 (153)

W numerze:

MRiRW

4. Pomoc związana z ujemnymi skutkami przezimowania

6. Targi "Agrotech 2012"

7. Polska na targach "Alimentaria" w Barcelonie

8. Chiny szansą na rozwój eksportu polskiego mięsa

10. Wsparcie inwestycyjne w gospodarstwach rolnych

ANR

13. Nowe zasady sprzedaży ziemi rolnej

ARR

16. Dopłaty do materiału siewnego

17. Szklanka mleka - szklanka zdrowia

ARiMR

19. Realizacja wsparcia dla przedsiębiorców

25. Modernizacja gospodarstw mleczarskich

30. Grupy producentów owoców i warzyw w latach 2004-2011

34. Korekty powierzchni działek w bazie LPIS

36. PROW 2004-2006 dla dobra środowiska i zwierząt

39. ARiMR odpowiada

Podpisano do druku: 10.05.2012 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIULETYN MAJ EKRAN.pdf (2,6 MB)