Biuletyn informacyjny Nr 1-2/2012 (151)

W numerze:

MRiRW

3. Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE

6. Zielony Tydzień w Berlinie

7. Polsko-Ukraińskie Memorandum

8. Międzynarodowe Targi AGROTRAVEL

10. Nieruchomości rolne Skarbu Państwa - Zasady gospodarowania

11. Kształtowanie środowiska rolniczego

13. Szkolenia kluczowym filarem Integrowanej Produkcji

14. Jakość żywności w działaniach PROW

ARR

17. ARR administruje obrotem towarowym z zagranicą

ANR

20. ANR podsumowała 2011 rok

ARiMR

22. Przetwórstwo wykorzystało ponad 1 mld złotych

24. Wsparcie gospodarstw dotkniętych klęskami

28. Grupy producentów rolnych po 2004 roku

33. Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Stan realizacji na koniec 2011 r.

35. Wsparcie krajowe w 2011 roku

39. Pozytywna ocena pracy ARiMR

Podpisano do druku: 09.02.2012 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: biuletyn1_2_2012.pdf (2,5 MB)