Biuletyn informacyjny Nr 3-4/2011 (144)

Spis treści

Prosto z gabinetu
4 Wizyta w Polsce komisarza Daciana Ciolosa
4 Konkluzje Prezydencji dotyczące przyszłości WPR
5 Utrzymanie żywotności obszarów wiejskich
5 Spotkania bilateralne
7 Wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
8 Spotkanie z Ambasadorami i Radcami Ambasad ds. Rolnych

Finanse
9 Dotacje przedmiotowe w 2011 roku

Płatności bezpośrednie
10 Zmiany w przepisach dotyczących płatności bezpośrednich, programurolnośrodowiskowego oraz ONW

Rozwój obszarów wiejskich
14 Ułatwianie startu młodym rolnikom. Zmiany w działaniu
15 Pieniądze na „Mój rynek”
15 Biogazownie w ramach PROW 2007-2013

Hodowla i ochrona roślin
17 Integrowana Produkcja

Doradztwo, oświata rolnicza i nauka
19 Składki na ubezpieczenie społeczne rolników
20 System doradztwa rolniczego. Doświadczenia i propozycje zmian
21 Nowy Instytut w zapleczu badawczym Ministra Rolnictwa i RozwojuWsi

Rybołówstwo
22 Organizacja rynku rybnego

Agencja Nieruchomości Rolnych
23 Podsumowanie działalności ANR w 2010 roku

Agencja Rynku Rolnego
25 Agencja na miarę potrzeb

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
27 Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2011
29 Jak prowadzić nowe księgi rejestracji zwierząt
31 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PROW2007-2013
32 Przetwórstwo żywności. Inwestycje w ramach PROW 2007-201335 Pomoc na dofinansowanie kosztów utylizacji w 2010 r.
38 ARiMR odpowiada na pytania
40 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanychprzez Banki

Podpisano do druku: 06.04.2011 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Do pobrania: BIMR 3-4_2011(www).pdf (1,8 MB)