Biuletyn informacyjny Nr 7-8/2010 (139)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Spis treści

Prosto z gabinetu
3 Spotkanie Ministrów Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej
3 Posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa
4 Rozmowy polsko-tunezyjskie
5 Dobrosąsiedztwo – Mińsk 2010
6 Międzynarodowa Wystawa „Agro 2010”
7 Dwustronne spotkanie
7 Spotkanie Rady Ministrów RP z Kolegium Komisarzy Europejskich

Bezpieczeństwo żywności i weterynaria
8 Informacja dla przedsiębiorców. Możliwości prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Doradztwo, oświata rolnicza i nauka
16 Jubileusz 60-lecia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
17 Konkurs „Przyjazna wieś”
18 Konkursy na plakat i esej dotyczące promocji PROW 2007-2013
18 Konferencja inaugurująca projekt POKL

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
19 Polska Wieś 2010

Agencja Rynku Rolnego
22 20 mln euro pomocy dla polskich producentów mleka
23 Adresy i numery telefonów Oddziałów Terenowych ARR

Agencja Nieruchomości Rolnych
24 Ułatwienia w obrocie gruntami
24 Zasady przedłużania dzierżaw
25 Polskie araby piękne i cenne. 6-8 sierpnia 2010 – Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
27 Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów preferencyjnych dla rolników
29 Wsparcie przetwórstwa owoców i warzyw w ramach PROW 2007-2013
30 Dokumentacja przyrodnicza. Pakiet 4. i 5. Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013
31 Wdrażanie inwestycji w zakresie chowu i hodowli ryb
33 Zasady kontroli na miejscu w ramach PO RYBY 2007-2013
34 Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu
35 Efekty zalesień. PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013
36 Pomoc techniczna
38 ARiMR odpowiada na pytania
39 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od 25 czerwca 2009 r.
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Podpisano do druku:
13.07.2010 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Do pobrania: BIMR_7-8_2010.pdf (2,8 MB)