Biuletyn informacyjny Nr 12/2010 (142)

Spis treści

Prosto z gabinetu
5 Deklaracja w sprawie WPR
5 Wizyta delegacji wietnamskiej
6 Spotkanie ministrów rolnictwa Cypru, Danii i Polski
6 Wizyta we Francji
7 Wizyta w Moskwie
7 Rok 2010 z Programem PDŻ

Rozwój obszarów wiejskich
9 Odnowa i rozwój wsi. PROW 2007-2013

Płatności bezpośrednie
10 Wdrażanie programu rolnośrodowiskowego w 2010 r.
11 Płatności bezpośrednie za 2010 rok

Bezpieczeństwo żywności i weterynaria
12 Produkcja mięsa na użytek własny. Podstawowe informacje dla rolników

Rynki rolne
14 Program „Owoce w szkole” w latach 2009/10 i 2010/11

Doradztwo
16 Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników

Agencja Nieruchomości Rolnych
18 Programy hodowlane spółek zwierzęcych
21 Ceny ziemi bez zmian

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
22 Nowe normy i wymogi wzajemnej zgodności
25 Zmiany w zasadach przyznawania pomocy w ramach Działania 121
27 Pomoc dla powodzian w ramach PROW 2007-2013
29 Zmiany zasad. Pomoc dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw
32 Częściowa spłata kapitału kredytu. Nowa forma pomocy ARiMR
34 Wdrażanie tzw. małych projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
36 Renty strukturalne – nabór wniosków w 2010 r.
38 ARiMR odpowiada na pytania
40 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od 25 listopada 2010 r.

Podpisano do druku:
7.12.2010 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Do pobrania: BIMR_12_2010.pdf (2,3 MB)