Biuletyn informacyjny Nr 10-11/2010 (141)

Spis treści

Prosto z gabinetu
4 Realizacja ważniejszych zadań MRiRW

Finanse
8 Projekt budżetu na 2011 r.

Bezpieczeństwo żywności i weterynaria
9 Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego
10 Działalność marginalna, lokalna i ograniczona

Hodowla i ochrona roślin
12 Dlaczego warto wdrażać Integrowaną Produkcję?
14 Co nowego w nasiennictwie?

Doradztwo, oświata rolnicza i nauka
16 Finał konkursu BHP w rolnictwie
16 Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Współpraca międzynarodowa
18 Wizyta na Lubelszczyźnie
18 Spotkanie z ministrem rolnictwa Słowenii

Agencja Rynku Rolnego
19 XX-lecie działalności ARR

Agencja Nieruchomości Rolnych
23 Spada powierzchnia dzierżaw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
24 Realizacja działań PROW 2007-2013 wdrażanych przez samorządy województw
25 Dodatkowe usługi doradcze dla rolników w 2010 r. w ramach PROW 2007-2013
27 Informacja dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe
29 Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w latach 2004-2009
33 Wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich z budżetu krajowego
35 Charakterystyka beneficjentów i operacji w ramach Działania 312 PROW 2007-2013
37 Wyniki kontroli na miejscu grup producentów
39 ARiMR odpowiada na pytania
40 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od 25 czerwca 2009 r.

Podpisano do druku:
05.10.2010 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Do pobrania: BIMR_10_11.pdf (1,4 MB)