Biuletyn informacyjny Nr 1-2/2010 (134)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,23 MB)

Spis treści:

Prosto z gabinetu
4 Zielony Tydzień 2010 w Berlinie
4 Wizyta na Białorusi
5 Szczyt Klimatyczny w Kopenhadze

Finanse
6 Sprawozdawczość z pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie

Gospodarka ziemią
8 Konkurs Jakości Prac Scaleniowych

Programowanie i analizy.
Rozwój obszarów wiejskich
9 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa
9 Restrukturyzacja sektora mleczarskiego
Działanie PROW 2007-2013 „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”
11 Mikroprzedsiębiorstwa, tworzenie i rozwój – nowe zasady

Rynki rolne
12 Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Agencja Nieruchomości Rolnych
15 Agencja Nieruchomości Rolnych – wyniki 2009 r.

Agencja Rynku Rolnego
17 Krajowy Program Restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
19 Płatności bezpośrednie w 2010 r.
Zasady deklarowania działek rolnych we wniosku
22 Kredyty preferencyjne w 2010 roku
25 Rok 2009 w ARiMR – podsumowanie
32 Realizacja działań delegowanych
PROW 2007-2013
36 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od 25 czerwca 2009 r.
37 Formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2010

Podpisano do druku:
1.02.2010 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Do pobrania: