Biuletyn informacyjny Nr 10/2009 (132)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Spis treści:

Prosto z gabinetu
3 Święto dziękczynienia za plony
4 Warunki eksportu produktów roślinnych do Federacji Rosyjskiej
4 Rozmowy polsko-francuskie
5 Rozmowy polsko-chorwackie
5 Otwarcie nowego centrum badań
Rynki rolne
6 Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w I półroczu 2009 roku
7 Program „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2009/2010
8 Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
Rozwój obszarów wiejskich
10 Modernizować, rozwijać i unowocześniać
12 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Polsce
Główny Inspektorat Weterynarii
14 Program zwalczania choroby Aujeszkyego u świń
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
16 Szkolenia dla rolników w ramach PROW 2007–2013
Agencja Nieruchomooeci Rolnych
17 Spółki ANR kreują postęp biologiczny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
20 Modernizacja gospodarstw rolnych w PROW 2007–2013. Charakterystyka operacji dofinansowanych w ramach pierwszego naboru wniosków
21 Realizacja działań rolnośrodowiskowych PROW 2007–2013
24 Prawa i obowiązki rolników w procesie kontroli na miejscu
28 Kredyty preferencyjne dla producentów rolnych
32 Chów i hodowla ryb. Efekty wdrażania Działania 3.2 w ramach SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”
33 Stan obsługi wniosków obszarowych na rok 2009
35 ARiMR odpowiada na pytania
36 Liczby i fakty
39 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od 25 czerwca 2009 r.
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Podpisano do druku:
01.10.2009 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Biuro Prasowe ARiMR
ul. Żelazna 59
00−848 Warszawa

Do pobrania: