BIM 10/2007 (116)

10/2007 (116) Spis treści:

Prosto z gabinetu
3 Farma 2007

Bezpieczeństwo żywności i weterynaria
4 Hodowla zwierząt gospodarskich w Polsce
7 Ustawa o hodowki i rozrodzie zwierząt gospodarskich
8 Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych
8 Wymagania dotyczące higieny pasz

Hodowla i ochrona roślin
11 Hodowla i nasiennictwo roślin

Programowanie i analizy
22 Zalesianie gruntów w ramach PROW 2007−2013

Rynki rolne
24 Płatności uzupełniające dla producentów surowca tytoniowego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
25 Pomoc krajowa dla gospodarstw rolnych
Nowe zasady i warunki obowiązujące po 30.04.2007 r.
29 PROW 2007−2013
Działanie “Ułatwianie startu młodym rolnikom”
31 Inwestycje w gospodarstwach rolnych
Jak prawidłowo rozliczyć projekt w ramach Działania 1.1
34 Obowiązki posiadaczy zwierząt w ramach Systemu IRZ
36 Liczby i fakty
39 Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych
udzielanych przez Banki po 30 kwietnia 2007 r. (wysokość stopy redyskonta weksli − 5,00% od 30.08.2007 r.)
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Do pobrania: