BIM 2/2005 (93)

2/2005 (93) Spis treści:

5 Zmiany przepisów dotyczących płatności bezpośrednich za 2005 r.
6 Nowe rozwiązania prawne dotyczące naszych rodzimych smakołyków
7 Reforma rynku cukru w ramach WPR
8 Nowa kwota produkcji skrobi
9 Prace badawcze z zakresu rolnictwa ekologicznego zrealizowane w 2004 r.
11 Dotacje na zadania edukacyjne
13 Zróżnicowanie biologiczne na rzecz bezpieczeństwa żywności
15 Renty strukturalne
17 Kwotowanie produkcji mleka
19 Realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
22 Wnioski spersonalizowane
23 Kontrole na miejscu w ramach dopłat bezpośrednich i ONW w 2005 roku
24 Kredyty preferencyjne w 2005 r.
27 Rybactwo śródlądowe po akcesji do Unii Europejskiej
28 Kontrole w ramach Systemu IRZ
32 Elektroniczna identyfikacja bydła
33 Kontrola upraw konopi włóknistych
36 Liczby i fakty
38 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych w latach poprzednich objętych dopłatami ARiMR od dnia 26.08.2004 r.
39 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Banki w 2004 r. objętych dopłatami ARiMR od dnia 26.08.2004 r.
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Do pobrania: