BIM 10/2005 (100)

10/2005 (100) Spis treści:

5 Organizacja hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich w Polsce
8 Zmiany prawa krajowego w zakresie bezpieczeństwa żywności zgodne ze zmianami prawodawstwa UE
11 Zmiany na rynku środków ochrony roślin
14 Spółki Agencji Nieruchomości Rolnych
16 Jak prawidłowo dokumentować realizację projektu
19 Możliwości korzystania ze środków PROW w 2005 r.
23 Efekty pomocy kredytowej dla gospodarstw rolnych
26 Pomoc finansowa dla grup producentów rolnych
27 Rejestracja zdarzeń na potrzeby Systemu IRZ
29 Źródła danych niezbędnych dla kontroli wniosków o płatności (cz. I)
32 Wsparcie finansowe z tytułu wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw świeżych
35 Liczby i fakty
37 Wykaz Banków udzielających w 2005 roku kredytów inwestycyjnych objętych dopłatami ARiMR i aktualne ich oprocentowanie (wysokość stopy redyskonta weksli − 4,75% od 01.09.2005 r.)
38 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Do pobrania: