BIM 7-8/2004 (88)

7-8/2004 (88) Spis treści:

5 Podatek VAT w rolnictwie
6 Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
8 Ochrona produktów regionalnych w Unii Europejskiej
13 Zadania FAPA po akcesji
15 Rynek zbóż po nowemu
20 SPO − pomoc dla rolników po akcesji (cz. II)
22 Pomoc finansowa dla producentów owoców i warzyw
24 Wspólna organizacja rynku produktów rybołówstwa i akwakultury
25 Fundusze strukturalne w sektorze rybackim (cz. I)
28 Promocja SPO „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006”
29 Centralna Baza Danych bydła
30 Program SAPARD − ewolucja zasad oraz ocena wprowadzonych zmian
34 ONW w pytaniach i odpowiedziach
37 Liczby i fakty
38 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielonych do końca 2002 r. objętych dopłatami ARiMR
39 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielonych przez Banki od 1.01.2003 r. objętych dopłatami ARiMR
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Do pobrania: