BIM 11-12/2004 (91)

11-12/2004 (91) Spis treści:

7 Główne założenia projektu budżetu na rolnictwo w 2005 r.
9 Rejestracja i ochrona nazw produktów rolnych
10 Hodowla i nasiennictwo
18 Rynek zbóż
20 Rok 2004 w ARiMR
21 ARiMR w procesie wdrażania płatności bezpośrednich w Polsce
25 Kampania kontrolna w ramach obsługi płatności bezpośrednich w roku 2004
28 System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
29 Nowy paszport bydła
32 Wdrażanie SPO przez ARiMR
33 Działania społeczno-ekonomiczne dla rybaków morskich
34 Efekty rzeczowe preferencyjnych kredytów inwestycyjnych udzielonych po akcesji do UE
38 Liczby i fakty
39 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych w latach poprzednich objętych dopłatami ARiMR od dnia 26.08.2004 r.
40 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Banki w 2004 r. objętych dopłatami ARiMR od dnia 26.08.2004 r.

Do pobrania: