Wykaz producentów ChNP, ChOG, GTS

Na podstawie art. 42a ust. 4 i 5 ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych prowadzi wykaz producentów, posiadających ważny certyfikat zgodności lub ważne świadectwo jakości i zamieszcza go w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Inspekcji:
http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/wykaz-producentow-chnp-chog-gts-613.html