Śmietana z Limanowej
Śmietana z Limanowej
Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych
  • w dniu 2017-02-17
  • kategoria Produkty mleczne
  • województwo woj. małopolskie

Wygląd:

Lekko kremowa, gęsta zawiesina, jednolita w całej masie.

Kształt:

Przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje.

Rozmiar:

W zależności od naczynia, w którym się znajduje, np. opakowania 200 g, 380 g lub 5 l.

Barwa:

Lekko kremowa.

Konsystencja:

Gęsta zawiesina, jednolita w całej masie.

Smak:

Smak czysty, lekko kwaśny.

Dodatkowe Informacje:

Tradycja:

Zgodnie z tradycją surowcem do produkcji śmietany z Limanowej jest mleko pozyskiwane z gospodarstw wiejskich, od krów wypasanych na łąkach górskich i podgórskich porośniętych ziołami, z terenu powiatów: limanowskiego, wielickiego i bocheńskiego. Latem bazą żywienia krów na tych terenach są pastwiska, natomiast zimą wykorzystywane są najlepsze pasze przygotowywane samodzielnie przez rolników, które charakteryzują się dużą zawartością składników odżywczych. Początki otrzymywania kwaśnej śmietany sięgają odległych czasów. Dawniej śmietana pozyskiwana była w gospodarstwach rolnych wyłącznie na własny użytek. Surowe mleko, bezpośrednio po wydojeniu krowy, rozlewano głównie do glinianych naczyń i pozostawiano w kuchni w temperaturze otoczenia. Po kilku godzinach, na powierzchni mleka gromadziła się słodka śmietanka. Z kolei po dłuższym czasie, w wyniku fermentacji mlekowej zachodzącej samoistnie dzięki bakteriom żyjącym w mleku w stanie naturalnym, dochodziło do jej ukwaszenia. Gospodynie zbierały tak otrzymaną śmietanę i wykorzystywały jako dodatek do różnych potraw. Stosowano ją m.in. do zabielania zup, pieczenia ciast lub zlewano do drewnianej masielniczki i wytwarzano masło. Obecnie zmienił się nieznacznie charakter jej produkcji, gdyż w wyniku wirowania mleka otrzymuje się słodką śmietankę, którą następnie poddaje się kolejnym etapom produkcji. Dzięki odpowiedniemu procesowi produkcji możliwym stało się nieco dłuższe przechowywanie śmietany, przy jednoczesnym zachowaniu jej jakości i walorów smakowych.