Jagnięcina jurajska z owcy olkuskiej
Jagnięcina jurajska z owcy olkuskiej
Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych
  • w dniu 2012-12-21
  • kategoria Produkty mięsne
  • województwo woj. małopolskie

Wygląd:

Tuszka charakterystyczna dla jagniąt z niewielką ilością białego tłuszczyku.

Kształt:

Tuszki owczej.

Rozmiar:

Zależy od terminu uboju jagnięcia. Waga żywego jagnięcia w wieku powyżej 3 miesięcy wynosi powyżej 20 kg, waga tuszki około 10 kg.

Barwa:

Barwa zewnętrzna różowa z niewielką ilością białego tłuszczyku, charakterystyczna dla młodej jagnięciny. Na przekroju barwa jasnoróżowa.

Konsystencja:

Stała, zwarta. W dotyku mięso jędrne i sprężyste.

Smak:

Mięso owcy olkuskiej jest delikatne i soczyste, nie posiada swoistego zapachu mięsa owczego.

Dodatkowe Informacje:

Tradycja:

Owca olkuska jest rodzimą odmianą owcy długowełnistej, wytworzoną w okresie międzywojennym na terenie dawnego powiatu olkuskiego (Małopolska północno-zachodnia). Rasę tę otrzymano przez krzyżowanie lokalnego prymitywnego pogłowia matek z trykami rasy pomorskiej. Jest to owca chowu drobnostadnego, o dobrze rozwiniętym instynkcie macierzyńskim, dobrej wydajności mlecznej, odporna na choroby i trudne warunki środowiska. Owce wypasane są przez cały sezon, czyli od końca kwietnia do pierwszych dni października. Ich głównym pożywieniem w okresie wypasu jest roślinność charakterystyczna dla Jury, wśród której licznie występują gatunki roślin leczniczych wykorzystywanych w ziołolecznictwie i medycynie ludowej. Rodzimą owcę olkuską charakteryzuje bardzo wysoka plenność. Maciora owcy olkuskiej z reguły rodzi bliźniaki lub trojaczki, miały także miejsce mioty składające się nawet z siedmiu jagniąt. Przez cały okres odchowu jagniąt, maksymalnie 3 miesiące, podstawowym pokarmem jest mleko matki. Od trzeciego tygodnia życia umożliwia się jagniętom swobodny dostęp do paśników, z których mogą do woli pobierać paszę treściwą – na początku gnieciony owies i wysokogatunkowe, najlepsze siano. „Jagnięcinę jurajską z owcy olkuskiej charakteryzuje niska zawartość tłuszczu śródmięśniowego oraz wysoki poziom białka i składników mineralnych. W związku z tym możemy zaliczyć ją do pełnowartościowych, ale i dietetycznych produktów spożywczych o niepowtarzalnych walorach smakowych. Możemy określić ją mianem „żywności funkcjonalnej”, czyli zawierającej składniki wpływające selektywnie w sposób pozytywny na wybrane funkcje organizmu człowieka. (…) Prozdrowotne cechy jagnięciny to niska zawartość tłuszczu i cholesterolu, zawartość kwasów omega-3 oraz zawartość sprzężonego kwasu linolowego (SKL)” (Wiadomości Zootechniczne, R.XLVII (2009), 2:25-31, „Wybrane czynniki warunkujące jakość mięsa jagnięcego”). Jagnięcina jurajska z owcy olkuskiej, ze względu na walory smakowe, cieszy się dużą popularnością i jest traktowana jako rarytas.