Miody z doliny rzeki Bzury
Miody z doliny rzeki Bzury
Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych
  • w dniu 2017-11-30
  • kategoria Miody
  • województwo woj. łódzkie

Wygląd:

Konsystencja płynna (patoka) lub skrystalizowana (krupiec).

Kształt:

Przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują.

Rozmiar:

W zależności od naczynia, w którym się znajdują.

Barwa:

W zależności od rodzaju miodu, od białej do brunatnej, czarnej.

Konsystencja:

Płynna w momencie wybierania, po krystalizacji postać mazista lub gruboziarniste krupy.

Smak:

W zależności od rodzaju miodu.

Dodatkowe Informacje:

Rodzaje miodów: rzepakowy, wielokwiatowy, akacjowy, lipowy, nektarowo-spadziowy.

Tradycja:

Przez teren powiatu łęczyckiego przebiega siedliskowy obszar Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru. Najważniejsza z rzek tego terenu Bzura sprawia, że jej dolina jest silnie zatorfiona, pokryta mozaiką szuwarów turzycowych, ziołoroślami i roślinnością łąkową. Połączenie liściastego kompleksu leśnego ze specyfiką klimatu doliny rzeki Bzury wpływa na niepowtarzalny mikroklimat tego obszaru. Życie w tak niepowtarzalnym otoczeniu przyrody zachęcało do korzystania z jej darów. Mieszkańcy od dawna korzystając z tych warunków zajmowali się bartnictwem, a następnie pszczelarstwem. Poszczególne gatunki miodu pozyskiwane są przede wszystkim z kwiatostanu rozległych łąk, spadzi z pobliskiego lasu liściastego. Pozyskiwanie miodu pszczelego w łęczyckim jest tradycją, często rodzinną i wielopokoleniową trwającą od lat 20. XX w. Miody pozyskiwane są nadal tradycyjnymi metodami, jednak z wykorzystaniem postępu technologicznego. Pasieki są pod stałą opieką weterynaryjną, a miody nie podlegają jakimkolwiek zabiegom zmniejszającym ich naturalny skład. Miody pozyskiwane są w sposób tradycyjny na zimno, krystalizują w sposób naturalny. W zależności od pory roku i okresu kwitnienia poszczególnych roślin, wyróżniany jest miód: wiosną – mniszkowy i rzepakowy, latem – akacjowy, lipowy, spadziowy i wielokwiatowy. Ostatnie miodobranie odbywa się w połowie sierpnia, a resztę miodu zostawia się pszczołom na własne potrzeby. Tradycja spożycia miodów w regionie doliny rzeki Bzury jest kultywowana przez cykliczne święto w gminie Witonia pn. „Jak pszczoły do ula…”. Jest to coroczna uroczystość, na której prezentowane są produkty pszczele, ich wartości odżywcze, lecznicze oraz wyroby kulinarne z ich wykorzystaniem. Przeprowadzane są również warsztaty i prelekcje dla młodzieży szkolnej i mieszkańców, co sprzyja popularyzowaniu znaczenia pszczół miodnych w środowisku naturalnym.