Quality Meat Program (QMP)

opracowany przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

QMP

System Quality Meat Program (QMP)

Jakość wołowiny i młodej wołowiny wytworzonej w ramach systemu QMP wynika ze szczegółowych obowiązków producentów żywca, które gwarantują cechy charakterystyczne w procesie produkcji, a w szczególności:

– dobór odpowiednich ras do produkcji zwierząt kwalifikowanych w Systemie QMP – zwierzęta ras mięsnych (Limousin (LM), Charolaise (CH), Angus (AN), (AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simentaler (SM) oraz krzyżówki ras mięsnych (MM) w których komponent ojcowski stanowią rasy mięsne),

– sposób postępowania ze zwierzętami, w szczególności stosowanie systemu bezuwięziowego w gospodarstwie,

– stosowanie zaleceń opasania w ramach Systemu QMP, w szczególności osiągnięcie wagi ubojowej i parametrów tuszy dla zwierząt w wymaganym wieku.

System QMP określa również standardy dotyczące transportu zwierząt i sposobu postępowania z nimi w rzeźniach.

Ponadto, jakość końcowego produktu charakteryzuje:

1. W odniesieniu do wołowiny QMP:
– umięśnienie E, U, R, O+ oraz otłuszczenie 2, 3, 4- wg skali EUROP,
– minimalna waga tuszy buhajka i wolca 240 kg, jałówki 220 kg,
– wiek ubojowy bydła: nie mniej niż 12 miesięcy i nie więcej niż 16 miesięcy w przypadku buhajków oraz nie więcej niż 24 miesiące w przypadku jałówek i wolców,
– tłuszcz twardy, biały lub kremowo-biały,
– mięśnie i tłuszcz wolne od krwiaków,
– pH mięsa po wychłodzeniu nie może przekraczać 5,8,
– mięso wolne od wady typu DFD (od ang. dark, firin, dry).

2. W odniesieniu do młodej wołowiny QMP:
– umięśnienie E, U, R, O+ oraz otłuszczenie 1, 2, 3 wg skali EUROP,
– masa tuszy nie może być niższa niż 160 kg,
– wiek ubojowy bydła od 8 do 12 miesięcy,
– tłuszcz twardy i biały lub kremowo-biały,
– mięśnie i tłuszcz wolne od krwiaków,
– pH mięsa po wychłodzeniu nie może przekraczać 5,8,
– mięso wolne od wady typu DFD (od ang. dark, firm, dry).

Więcej informacji o systemie QMP można znaleźć na stronie internetowej http://www.kochamwolowine.pl/informacje-dla-producentow