Integrowana Produkcja w Polsce

Wychodząc na przeciw rosnącym wymogom konsumentów, począwszy od roku 2004, w ustawie o ochronie roślin wprowadzono przepisy, które stwarzały możliwość uczestnictwa w dobrowolnym systemie IP. Nadzór nad systemem powierzono Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie ustawy o środkach ochrony roślin zasady dotyczące uczestnictwa w systemie IP ulegają zmianie. 

Integrowana produkcja w latach 2004-2012

Liczba wydanych certyfikatów

wykres1.jpg

Certyfikowana powierzchnia (ha)

wykres2.jpg

Certyfikowana produkcja (t)

wykres3.jpg