Spotkania z przedstawicielami państw członkowskich UE, podczas których prezentowano polskie stanowisko ws. przyszłości WPR

czwartek, 25 lutego 2010 r.

Rok 2010

22 listopada 2010 r. – spotkanie Ministra Marka Sawickiego z Jimem Paice’em, Ministrem Rolnictwa i Żywności Wielkiej Brytanii, Warszawa

19 listopada 2010 r. – spotkanie Ministra Marka Sawickiego z Antonio Serrano, Ministrem Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rybołówstwa Portugalii, Warszawa

10 listopada 2010 r. – spotkanie Ministra Marka Sawickiego z Paulem Marcelem Kurpershoek, Ambasadorem Królestwa Niderlandów w RP, Warszawa

10 listopada 2010 r. – spotkanie Ministra Marka Sawickiego z Janiszem Duklavsem, Ministrem Rolnictwa Łotwy, Warszawa

9 listopada 2010 r. – spotkanie ministrów właściwych ds. rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej, przyjęcie Deklaracji Współpracy w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, Bratysława

21 października 2010 r. – spotkanie Ministra Marka Sawickiego z Odette Herviaux oraz Jean Bizet, senatorami Senatu Republiki Francuskiej, Warszawa

20 października 2010 r. – spotkanie Ministra Marka Sawickiego, z Henrikiem Høegh, ministrem rolnictwa, wyżywienia i rybołówstwa Danii oraz Demetrisem Eliadesem, ministrem rolnictwa, zasobów naturalnych i środowiska Cypru (spotkanie w ramach trio prezydencji PL-DE – CY), Warszawa

17 października 2010 r. – spotkanie Ministra Marka Sawickiego z Bruno Le Maire, ministrem rolnictwa Republiki Francuskiej, Targi Żywności SIAL 2010, Paryż

8 października 2010 r. - spotkanie Ministra Marka Sawickiego z Januszem Lewandowskim, Komisarzem UE ds. Budżetu UE, Warszawa

30 sierpnia 2010 r. - spotkanie Ministra Marka Sawickiego z Dejanem Zidanem, Ministrem Rolnictwa, Leśnictwa i Wyżywienia Słowenii, Warszawa

30 lipca 2010 r. - spotkanie Ministra Marka Sawickiego z dr Dietrichem Guthem, dyrektorem Departamentu ds. Europejskich Federalnego Ministerstwa Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów Niemiec

29 lipca 2010 r. - spotkanie Ministra Marka Sawickiego z Sandorem Fazekasem, Ministrem Rozwoju Obszarów Wiejskich Węgier, Warszawa

28 lipca 2010 r. - spotkanie Ministra Marka Sawickiego z Brendanem Smithem, Ministrem Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności Irlandii, Warszawa

25 czerwca 2010 r. – spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii, Rumunii i Słowenii, w trakcie którego przyjęto wspólne oświadczenie (bez podpisu Słowenii) w sprawie przyszłości WPR, Wyszehrad

9 czerwca 2010 r. – wizyta Rady Ministrów RP w Brukseli i spotkanie z Kolegium Komisarzy – rozmowy Ministra Marka Sawickiego z Komisarzem Dacianem Ciolosem

7 czerwca 2010 r. – rozmowy dwustronne Ministra Marka Sawickiego z Bruno Le Mairem, Ministrem Wyżywienia, Rolnictwa i Rybołówstwa Francji

26 maja 2010 r. - spotkanie Podsekretarza Stanu Mariana Zalewskiego z Julienem Steimerem, Zastępcą Dyrektora Gabinetu Ministra Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa Francji

13 maja 2010 r. - spotkanie Ministra Marka Sawickiego z Josepem Puxeu Rocamora, sekretarzem stanu ds. obszarów wiejskich Hiszpanii, Warszawa

11 maja 2010 r. - spotkanie Ministra Marka Sawickiego z Komisarzem Dacianem Ciolosem przy okazji międzynarodowego seminarium „Rola OECD w zakresie polityki rolnej i jej reform – ze szczególnym uwzględnieniem Wspólnej Polityki Rolnej", Warszawa

28 kwietnia 2010 r. – rozmowy dwustronne Ministra Marka Sawickiego z jego odpowiednikami z Czech i Litwy przy okazji Międzynarodowych Targów Rolnictwa i Żywności „AgroBalt 2010”

15 kwietnia 2010 r. – rozmowy dwustronne Ministra Marka Sawickiego z Dacianem Ciolosem, Komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich KE, Bruksela

9 kwietnia 2010 r. – spotkanie Ministra Marka Sawickiego z Paolo De Castro, Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Warszawa

24-25 marca 2010 r. – rozmowy dwustronne Ministra Marka Sawickiego z Janisem Duklavsem, Ministrem Rolnictwa Łotwy, Ryga

11 marca 2010 r. – rozmowy dwustronne Ministra Marka Sawickiego z Ilse Aigner, Federalną Minister Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów Niemiec, Warszawa

3 luty 2010 r. – wielostronne spotkanie ministrów nowych państw członkowskich UE zwołane z inicjatywy polskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie przyszłości WPR, Warszawa

Rok 2009

10 grudnia 2009 r. – wielostronne, nieformalne spotkanie ministrów 22 państw członkowskich UE ws. przyszłości WPR, Paryż

17 listopada 2009 r. – spotkanie techniczne z przedstawicielami holenderskiego Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności, Warszawa

5 listopada 2009 r. – III Polsko-Francuskie Konsultacje Międzyrządowe, Paryż

6 października 2009 r. – spotkanie techniczne z przedstawicielami Bawarskiego Ministerstwa Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa, Warszawa

12 października 2009 r. – wielostronne, nieformalne spotkanie ministrów 21 państw członkowskich UE, Wiedeń

24 września 2009 r. – spotkanie Polsko-Brytyjskiej Grupy Roboczej ds. Rolnictwa poświęcone m.in. przyszłości WPR, Warszawa

Wrzesień 2009 r. – rozmowy dwustronne Ministra M. Sawickiego z jego odpowiednikami z Francji, Belgii i Rumunii

29 maja 2009 r. – spotkanie Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii zakończone przyjęciem wspólnego oświadczenia w sprawie przyszłości WPR (podpisane przez Bułgarię, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry), Warszawa

Luty 2009 r. – wizyta studyjna w Polsce przedstawicieli Wydziału ds. Płatności Bezpośrednich Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej

Styczeń 2009 r. – rozmowy dwustronne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego z ministrami właściwymi ds. rolnictwa Czech i Finlandii podczas Targów Gruene Wohe, Berlin