Prezentacje polskiego stanowiska w sprawie przyszłości WPR (wybrane spotkania)

czwartek, 25 lutego 2010 r.

Rok 2010

10-11 maja 2010 r. - międzynarodowe seminarium organizowane przez MRiRW wspólnie z OECD pt. Rola OECD w zakresie polityki rolnej i jej reform – ze szczególnym uwzględnieniem Wspólnej Polityki Rolnej, Warszawa

26 kwietnia 2010 r. – udział Ministra Marka Sawickiego w konferencji „W kierunku nowej Wspólnej Polityki Rolnej”, Kopenhaga

Rok 2009

15 grudnia 2009 r. – seminarium organizowane przez MRiRW pt. Miejsce zmian klimatu w polityce rolnej na przykładzie WPR (tzw. side event konferencji klimatycznej), Kopenhaga

26 listopada 2009 r. – udział przedstawiciela MRiRW w seminarium nt. WPR po 2013 r. organizowanym przez fińskie Ministerstwo ds. Rolnictwa i Leśnictwa, Helsinki

23 września 2009 r. – seminarium pt. Funkcje płatności bezpośrednich we Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 lipca 2009 r. – międzynarodowe seminarium nt. nowego modelu płatności bezpośrednich organizowane przez Bawarskie Ministerstwo Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa, Monachium

6 maja 2009 r. – międzynarodowe seminarium pt. Prospects for Agricultural Policy organizowane przez niemieckie Federalne Ministerstwo ds. Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów, Berlin

28-29 kwietnia 2009 r. – międzynarodowa konferencja organizowana przez MRiRW pt. Rolnictwo i obszary wiejskie – 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Warszawa

31 marca 2009 r. – seminarium nt. płatności bezpośrednich organizowane przez Prezydencję czeską, z udziałem delegacji Polski, Bruksela

26 stycznia 2009 r. – konferencja organizowana przez MRiRW pt. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

14 stycznia 2009 r. – seminarium pt. Rola i przyszłość „małych” gospodarstw rolnych w Polsce i Unii Europejskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa

Rok 2008

15 grudnia 2008 r. – seminarium pt. Jaka polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku? organizowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa

11 grudnia 2008 r. – konferencja międzynarodowa pt. The CAP and the budget review – visions for the future (organizowana przez Czechy przed przejęciem przez nie prezydencji), Praga