Konferencje i seminaria

Ważnymi elementami debaty nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej są organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (samodzielnie bądź we współpracy z innymi instytucjami) seminaria i konferencje.

Poniżej zamieszczamy informacje (wraz z materiałami) na temat najważniejszych konferencji i seminariów, które dotychczas odbyły się z inicjatywy resortu rolnictwa w ramach trwającej debaty nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

Spotkanie ministrów nowych państw członkowskich UE zorganizowane z inicjatywy polskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie przyszłości WPR, Warszawa, 3 luty 2010 r.

Seminarium pt. Funkcje płatności bezpośrednich we Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 23 września 2009 r.

Międzynarodowa konferencja pt. Rolnictwo i obszary wiejskie – 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej, 28-29 kwietnia 2009 r.

Konferencja pt. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 26 stycznia 2009 r.