Negocjacje WPR po 2013 roku

Poniżej przedstawiamy komunikaty, które dotyczą najważniejszych zmian i wydarzeń w pracach nad reformą wspólnej polityki rolnej z 2013 roku.

środa, 17 lipca 2013 r.

Kompromis polityczny w sprawie nowej WPR

W dniu 26 czerwca br. Rada UE (ministrowie rolnictwa), Parlament Europejski i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej. Porozumienie dotyczy czterech projektów rozporządzeń, które w latach 2014 – 2020 mają regulować funkcjonowanie WPR w zakresie płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, wspólnej organizacji rynków rolnych oraz finansowania, zarządzania i monitorowania WPR. Zanim reforma wejdzie w życie, konieczne jest jeszcze formalne zatwierdzenie tekstów legislacyjnych przez Radę i PE jako porozumienia osiągniętego w pierwszym czytaniu. Najprawdopodobniej nastąpi to jesienią, bowiem rozporządzenia muszą być jeszcze dopracowane przez prawników i lingwistów.

pokaż archiwalne