Skład przedstawicieli Zespołu ds. Innowacyjności w Rolnictwie

Lp.

Nazwisko

Imię

Organizacja

1.

Białek

Arkadiusz

Stowarzyszenie Polskich Producentów Środków Ochrony Roślin

2.

Boguta

Witold

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw

3.

Dereziński

Leszek

Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

4.

Godlewski

Piotr

Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa POLSOR

5.

Grabowski

Dariusz

Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”

6.

Krajewski

Karol

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności  

7.

Krajmas

Paweł

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych ,,Polska Ekologia”

8.

Mackiewicz

Aleksander

Polska Izba Opakowań

9.

Makosz

Eberhard

Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych

10.

Marciniak

Karol

Polska Izba Nasienna w Poznaniu

11.

Mucha

Marcin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

12.

Nienartowicz

Radosław

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników

13.

Płoszaj

Tadeusz

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa

14.

Roguś

Bogusław

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

15.

Różański

Wiesław

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI

16.

Rutkowski

Dariusz

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP"

17.

Suszyński

Dariusz

Związek Młodzieży Wiejskiej

18.

Wierzbicki

Jerzy

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

19.

Wysocki

Grzegorz

Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP

20.

Ziejewska

Krystyna

Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych - Izba Gospodarcza

21.

Zięba

Stanisław

Krajowa Izba Gospodarcza