Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego utworzył nowy kierunek I stopnia – Ochrona zdrowia roślin

piątek, 15 maja 2015 r.

Ten innowacyjny kierunek utworzony został przede wszystkim z myślą o potrzebach rynku, między innymi związanych z wprowadzeniem obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Absolwenci tego kierunku, wyposażeni w szeroką wiedzę teoretyczną, a także w niezbędne umiejętności praktyczne, z łatwością odnajdą swoje miejsce w wymagającym otoczeniu rynkowym. Zakres przekazanej w toku studiów wiedzy pozwoli na samodzielne prowadzenie gospodarstw lub podjęcie pracy w firmach usługowych zajmujących się ochroną roślin, doradztwem i szkoleniami, w jednostkach naukowo-badawczych, w szkolnictwie oraz w administracji państwowej zajmującej się rolnictwem i ogrodnictwem. Będą mogli pracować również w agendach UE nadzorujących systemy integrowanej ochrony roślin.

Więcej informacji o studiach i zasadach rekrutacji znajduje się na stronie internetowej SGGW:

 http://www.sggw.pl/dydaktyka_/rodzaje-studiow/kierunki-studiow/ochrona-zdrowia-roslin oraz http://woiak.sggw.pl/kandydat/kierunek-ochrona-zdrowia-roslin