Zeszyty rolne

Zeszyt Rolny Nr 1
Priorytety Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2017 w aspekcie Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 417,81 kB)

Zeszyt Rolny Nr 2
1-2 czerwca 2017 rok, Nadarzyn koło Warszawy
Spotkanie Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej o Bułgarię, Rumunię i Słowenię (GV4+3)

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 688,59 kB)

Zeszyt Rolny Nr 3
Wzmacniamy polskie rolnictwo 2015-2017

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 494,87 kB)

Zeszyt Rolny Nr 4
Kilka uwag do wniosku PSL o wotum nieufności dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 423,26 kB)

Zeszyt Rolny Nr 5
Podsumowanie działań podjętych w obszarze rolnictwa w ramach prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej (lipiec 2016 r. – czerwiec 2017 r.)

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 393,22 kB)